Płyty wydane lub współwydane przez Stowarzyszenie / Recordings published or co-published by Association:

 

 

Nagrania zrealizowane przy wsparciu lub pod patronatem Stowarzyszenia:

51HkgTcNp L

51NYlMF218L. SL1012