VI Ogólnopolska Konferencja nt. "Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła artystyczna w czasach epidemii" - konferencja online, 11-17 maja 2020

Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzenia. 

Informacje o wydarzeniu

 


 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konteksty kultury, konteksty edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście sektorów kreatywnych" - Dobczyce, 22 listopada 2019

Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzenia. 

Informacje o wydarzeniu

 


 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura-Muzyka-Edukacja nt. "Nauczyciel w ponowoczesnym świecie - w poszukiwaniu tożsamości i źródeł rozwoju zawodowego i osobowego", 2 grudnia 2019 r., Bielsko-Biała

Stowarzyszenie jest partnerem konferencji

Komunikat

Karta zgłoszenia

 


 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konteksty kultury, konteksty edukacji. Początki kształcenia muzycznego" - Dobczyce, 16 listopada 2018

Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzenia. 

Informacje o wydarzeniu

 

 


 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura-Muzyka-Edukacja nt. "Granice wolności w sztuce i edukacji", 19 listopada 2018 r., Bielsko-Biała

Stowarzyszenie jest partnerem konferencji

Komunikat

Karta zgłoszenia

 


 

Gradus ad Parnassum - akademia mistrzowskiej pianistyki. Ogólnopolska konferencja metodyczna, 5-7 października 2018, Kraków

Stowarzyszenie jest współorganizatorem wydarzenia

Informacja o wydarzeniu

 

 


 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konteksty kultury, konteksty edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski”, 29 września 2017 r., Dobczyce

Stowarzyszenie jest organizatorem konferencji

 


 

 Gradus ad Parnassum - akademia mistrzowskiej pianistyki. Ogólnopolska konferencja metodyczna, 20-22 października 2017, Kraków

Stowarzyszenie jest współorganizatorem wydarzenia

Informacja o wydarzeniu

 


 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura-Muzyka-Edukacja, 20 listopada 2017 r., Bielsko-Biała

Stowarzyszenie jest partnerem konferencji

Komunikat

Karta zgłoszenia

 


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Edukacyjna nt. "Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania", Uniwersytet Zielonogórski, 28 marca 2017 r.

Stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji

Komunikat i karta zgłoszenia


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Wyzwania kształcenia artystycznego”, 

Dobczyce, 18 listopada 2016 r.

Stowarzyszenie było organizatorem konferencji.

Informacja o konferencji

Komunikat

Program konferencji

Karta zgłoszenia (pdf)

Karta zgłoszenia (doc)


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Kultura-Muzyka-Edukacja nt. "Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki" - Bielsko-Biała, 21 listopada 2016 r., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Stowarzyszenie było partnerem konferencji.

Więcej informacji na stronie Katedry Pedagogiki AT-H w Bielsku Białej.

Do pobrania: 

komunikat 

karta zgłoszenia


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura i jej rozwój a muzykowanie zespołowe i zmiany w szkolnictwie artystycznym" - Dobczyce, 13 listopada 2015 r.

Stowarzyszenie było organizatorem konferencji. 

Program konferencji

Publikacja - abstrakty, konspekty

Sprawozdanie z konferencji opublikowane w czasopiśmie "Konteksty Kształcenia Muzycznego" (Tom 2, Zeszyt 2, 2015 r.) - dostępne jest pod tym adresem