Zasoby Stowarzyszenia dostępne online / Online content produced by Polish Chamber Musicians Association:

Książki / books:

"Konteksty kultury, konteksty edukacji - profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki" / "Cultural contexts, educational contexts - professional education and popularization of music"

 

"Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny" / "Wladislaw Zelenski and music salons in Krakow"

 

"Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko - Żeleński" / "Music salons in Krakow: Moniuszko - Żeleński"

 

"Konteksty kultury, konteksty edukacji - wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury" / "Cultural contexts, educational contexts - multidimensionality of artistic education and dissemination of culture"

 

 

Nagrania/ recordings:

Kalejdoskop - 6 utworów na 4 ręce / Kaleidoscope - 6 miniatures for 4 hands (A. Duda / M. Mołodyńska-Wheeler, M. Gardoń-Preinl / G. Mania) - link do playlisty / playlist

 

Pieśni Stanisława Moniuszki / Songs by Stanislaw Moniuszko (M. Molendowska, A. Schmidt, B. Wezner, J. Samojło, M. Mołodyńska-Wheeler, K. Kozłowski, M. Kozłowski - link do playlisty / playlist

 

Nagrania Zarębski Piano Duo / Zarebski Piano Duo's recordings (W. Żeleński, I.J. Paderewski, J. Zarębski) - link do playlisty / playlist

 

Nagrania Ravel Piano Duo / Ravel Piano Duo's recordings (M. Moszkowski) - link do playlisty / playlist

 

Koncerty kameralne online / Chamber concerts online - link do playlisty / playlist

 

 

Materiały dydaktyczne / Learning materials:

 

Czytanie a vista - klasa I (II stopień) - playlista

I tydzień II tydzień III tydzień IV tydzień V tydzień
poniedziałek  poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek
wtorek  wtorek  wtorek wtorek wtorek
środa  środa  środa środa  środa 
czwartek  czwartek  czwartek czwartek  czwartek
piątek  piątek  piątek piątek  piątek

 

 

Czytanie a vista - klasa II/III (II stopień) - playlista

I tydzień II tydzień III tydzień IV tydzień V tydzień
poniedziałek  poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek
wtorek  wtorek  wtorek wtorek wtorek
środa  środa  środa środa  środa 
czwartek  czwartek czwartek  czwartek   czwartek 
piątek  piątek  piątek piątek  piątek

 

 

Czytanie a vista - klasa IV/V (I stopień), fortepian dodatkowy (II stopień) - playlista

I tydzień II tydzień III tydzień IV tydzień V tydzień
poniedziałek  poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek
wtorek  wtorek  wtorek wtorek wtorek
środa  środa  środa środa  środa 
czwartek  czwartek  czwartek czwartek  czwartek
piątek  piątek  piątek piątek  piątek