Publikacje książkowe wydane przez Stowarzyszenie:

1. "Edukacja artystyczna - nowe wyzwania" (2016) - informacje o publikacji (spis treści)

2. "Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia" (2016) - informacje o publikacji (spis treści)

3. "Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej" (2017) - informacje o publikacji (spis treści)

4. "Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej" (2017) - informacje o publikacji (spis treści)

5. "Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny - tożsamość kulturowa w czasach braku państwowości" (2017) - informacje o publikacji (spis treści, książka do ściągnięcia)

6. "Konteksty kultury, konteksty edukacji - profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki" (2017) - informacje o publikacji (spis treści, książka do ściągnięcia)

7. "Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko - Żeleński" (2019) - informacje o publikacji (spis treści, książka do ściągnięcia)

8. "Konteksty kultury, konteksty edukacji - wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury" (2019) - informacje o publikacji (spis treści, książka do ściągnięcia)

 

Publikacje zrealizowane przy wsparciu lub współpracy Stowarzyszenia:

1. "Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji. Relacje i działania" (2017) - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - informacje o publikacji (spis treści)

2. Lidia Kataryńczuk-Mania, Maciej Kołodziejski, Mirosław Kisiel - "Orientacje w metodologii badań muzyczno-edukacyjnych" (2018) - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - informacje o publikacji

3. "Health - an interdisciplinary study" (2018) - Mykolas Romeris University in Vilnius - informacje o publikacji