Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach, Gmina Dobczyce oraz Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Podtytuł III edycji konferencji to: "Zarządzanie kulturą w kontekście sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski".

Konferencja odbędzie się w Dobczycach pod Krakowem, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym im. Burmistrza Marcina Pawlaka, w dniu 29- 30 września 2017.

Konferencja dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Partnerami konferencji są: Katedra Kameralistyki Fortepianowej UMFC w Warszawie oraz Zakład Zarządzania Kulturą UKSW w Warszawie.

Istotnym wątkiem spajającym całość planowanej dyskusji jest wizja kultury jako systemu naczyń połączonych. To holistyczne ujęcie zakłada postrzeganie poszczególnych aspektów kultury nie jako oddzielnych dyskursów, ale jako czynników wzajemnie na siebie wpływających. Z tego właśnie bierze się wybór tegorocznych zagadnień tematycznych. Połączenie tematu improwizacji, muzykowania amatorskiego z tematyką upowszechniania i zarządzania kulturą ma wskazywać na istotną rolę czynnika nieprofesjonalnego w upowszechnianiu kultury muzycznej. Ujęcie to włącza do dyskusji o kształcie kultury w Polsce i jej rozwoju wątek edukacji zarówno powszechnej, jak i specjalistycznej. Ponadto obrady poświęcone zostaną kwestiom skutecznego upowszechniania kultury w dobie mediów elektronicznych, formom upowszechniania i związanym z nimi zagadnieniom zarządzania instytucjami, organizacjami. Dodatkowo poruszone zostaną wątki współpracy instytucjonalnej.

Planowana konferencja ma wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do podejmowania działań upowszechniających muzykę, do jej odhermetyzowania, uprzystępnienia. Do przeprowadzenia warsztatów muzycznych w zakresie improwizacji i muzykowania amatorskiego zaproszony został wybitny specjalista z Wielkiej Brytanii: prof. Peter Wiegold z Brunel University.

 

W konferencji biorą udział goście z ośrodków akademickich w Polsce, a także eksperci i pedagodzy. Cele konferencji:

  • Poszukiwanie nowych form kształcenia i upowszechniania kultury oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia, popularyzowania muzyki i zarządzania kulturą.
  • Wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji kadr zarządzających i tworzących sektory kreatywne.
  • Aktywizacja muzyczna i kulturalna społeczności lokalnych i środowisk szkół muzycznych.
  • Promowanie nurtu improwizacyjnego w kształceniu oraz aktywizacja muzyczna amatorów.
  • Promocja muzykowania amatorskiego jako narzędzia upowszechniania kultury muzycznej.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie muzykowania zespołowego i improwizacji, nauka metod pracy z różnymi grupami odbiorców.
  • Budowanie platformy współpracy różnych instytucji poprzez stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk.
  • Budowanie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej także przez stymulowanie rozwoju ruchu amatorskiego.
  • Promocja pracy projektowej, współpracy instytucjonalnej, stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń.

 

 
Organizatorzy
 
 Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów  
Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach  
Gmina Dobczyce
Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie
   
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- prof. dr hab. Piotr Gliński

Program konferencji

 

POBIERZ

WSPIERAJĄ NAS
 
Partnerzy konferencji
   

Katedra Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

 
Zakład Zarządzania Kulturą UKSW w Warszawie
   
   
Patronat
 
Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Opera Krakowska 
 
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
   
   
Patronat medialny
O.pl Polski Portal Kultury Mikołaj Dunikowski
   

 

Monika Gubała w dniu 30 września zakończyła realizację Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinie: zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury na rok 2017 pn.: „Menadżer kultury- tworzenie, strategii orkiestry, podnoszenie kwalifikacji zawodowych”.

W ramach stypendium powstała „Strategia rozwoju i działalności Myślenickiej Orkiestry Kameralnej „Concertino” zwanej obecnie Polish Art Philharmonic”. Streszczenie pracy zostało przedstawione na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konteksty Kultury- Konteksty Edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski” w Dobczycach w dniu 29 września 2017 roku. Ze streszczeniem można się zapoznać na stronie internetowej orkiestry Polish Art Philharmonic w zakładce z aktualności oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów w zakładce Konferencja. Strategia oraz wyniki ankiet zostaną również przedstawione na spotkaniu orkiestry z publicznością w dniu 14 listopada 2017 roku po koncercie Polish Art Philharmonic w Myślenicach. Całość zostanie opublikowana w książce wydanej po konferencji oraz po zatwierdzeniu sprawozdania - na stronie internetowej Orkiestry jako dokument Strategiczny. Dokument do poprania

 

 

prezentacja M. Ratalewska, M. Gubała - Sektory kreatywne - uwarunkowania i możliwości rozwoju

 

Polecamy dotychczasowe publikacje Stowarzyszenia

 

w tym publikację z pierwszej konferencji w Dobczycach.

REJESTRACJA
 
Do udziału w konferencji zapraszamy więc nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, nauczycieli-animatorów działań kulturalnych w swoich szkołach, nauczycieli szkół muzycznych wszystkich szczebli, animatorów kultury, menadżerów, pracowników instytucji kultury, impresariów.    

Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł i obejmuje udział w wykładach, obradach sekcyjnych i warsztatach. Uczestnicy konferencji otrzymają3 oddzielne zaświadczenia za udział w konferencji, w warsztatach muzycznych i warsztatach z zakresu promowania i finansowania projektów kulturalnych. Zgłoszenie – na karcie zgłoszenia DOC, PDF lub ze wszystkimi informacjami z karty – należy przesłać do dnia 28 września 2017 r. na adres:

konferencja.dobczyce@gmail.com

W tym samym terminie należy wnieść opłatę za uczestnictwo na konto Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów:

79 2030 0045 1110 0000 0388 2660 (BGŻ BNP Paribas S.A.).

Możliwe jest zgłoszenie uczestnictwa i uiszczenie opłaty na miejscu, w dniu konferencji.

Zapraszamy także do zgłaszania uczniów do udziału w lekcjach otwartych (skrzypce, fortepian, perkusja, flet). Udział uczniów w lekcjach jest bezpłatny. Zgłoszeń uczniów należy dokonać do 20 września 2017. Komitet Organizacyjny do 25 września 2017 r. poinformuje telefonicznie o zakwalifikowaniu ucznia i harmonogramie lekcji.    
 
Pobierz komunikat 
KONTAKT
 
 
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów
Skarbona 4, 66-614 Skarbona 
Numer KRS: 0000517330, 
REGON: 081227309
NIP: 9261671867  
 
Kontakt w sprawie konferencji: konferencja.dobczyce@gmail.com
 
© 2017 SPMK. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme