"Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko - Żeleński" / "Music Salons in Krakow: Moniuszko - Żeleńsk"

red. naukowa / edited by: Grzegorz Mania, Piotr Różański

Wyd. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów / Published by Polish Chamber Musicians Association

Kraków - Skarbona 2019

ISBN 978-83-944467-6-5

SPMK 8

Ściągnij książkę / Download publication

Licencja / Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Projekt okładki / Cover design: Małgorzata Rybak