• 1

  Extra Sounds Ensemble

 • 2

  Rzeszowska Jesień Muzyczna

 • 3

  Młodzi pod kołem podbiegunowym. Polska muzyka w Finlandii

 • 4

  Gradus ad Parnassum

 • 5

  Najnowsza publikacja "Konteksty kultury, konteksty edukacji"

 • 6

  Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych

 • 7

  Festiwal "Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny"

 • 8

  Międzynarodowa Wymiana Młodzieży

Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego

W dniach 12-14 listopada 2015 roku w Dobczycach, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym im. Burmistrza Marcina Pawlaka odbyły się Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego. Organizatorami Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego była Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. Partnerami projektu były również: Fundacja Pro Musica Bona oraz Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie. W ramach Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego zorganizowano następujące imprezy: 
1. I Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rytmicznych – 12 listopada 2015 r., 
2. I Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Kultura i jej rozwój a muzykowanie zespołowe i zmiany w szkolnictwie artystycznym” – 13 listopada 2015 r., 
3. I Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych – 14 listopad 2015 r.

Wydarzenia w ramach Dni miały na celu wspieranie i promowanie muzykowania zespołowego – nie tylko jako ścieżki kształcenia muzycznego, ale także jako formy rozwoju muzycznego, narzędzia budowania więzi społecznych i rozpowszechniania kultury, integracji wielopokoleniowej i rozwoju zjawiska muzykowania profesjonalnego i amatorskiego. Jednocześnie Dni miały na celu refleksję naukową i wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianego rozwoju kultury. Tak ogólnie zarysowanym celom, wychodzącym daleko poza ramy edukacji artystycznej, służyły przede wszystkim dwa wydarzenia w ramach Dni: Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa. 

Potrzeba zorganizowania Festiwalu Rodzinnych Zespołów Kameralnych wynikała z faktu, iż w regionie i w Polsce brakuje platform pozwalających zespołom rodzinnym na występy publiczne. Zjawisko muzykowania rodzinnego, będące w regresie, powinno być promowane i wspierane. Czynnikiem stymulującym rozwój zjawiska będzie zorganizowanie platformy pozwalającej takim zespołom na publiczną prezentację własnej pracy. Festiwal miał charakter integracyjny. Jego celem było zachęcenie do muzykowania zespołowego w środowisku rodzinnym, wydobycie zapomnianych umiejętności, dostarczenie radości wspólnego grania w przyjaznej atmosferze sobotniego przedpołudnia. Z tych też względów podczas Festiwalu nie było jury, nie było oceniania, żadnych wymogów repertuarowych lub ilościowych, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. W ramach festiwalu wystąpiło 16 zespołów rodzinnych w składach od 2 do 20 osób. Zespoły prezentowały się w różnorodnym repertuarze i reprezentowały Dobczyce, Nowy Targ, Suchą Beskidzką, Dobrą, Tymbark, Raciechowice.

Zdjęcia z wydarzenia.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kultura i jej rozwój a muzykowanie zespołowe i zmiany w szkolnictwie artystycznym” stanowiła naukowe „zaplecze” wydarzeń w ramach Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego. W Dobczycach gościło przeszło 30 specjalistów z ośrodków naukowych w całym kraju, którzy dyskutowali zarówno o problemach szkolnictwa muzycznego, jak również ogólnych zagadnieniach szeroko rozumianej edukacji kulturalnej, a także kwestiach upowszechniania kultury i współpracy instytucjonalnej. Podkreślano zarówno wagę indywidualnych doświadczeń i narracji pedagogicznych, szczególnie w obszarze kształcenia instrumentalnego, jak również kluczową rolę ogólnej edukacji muzycznej w upowszechnianiu kultury i podnoszeniu poziomu umuzykalnienia społeczeństwa. Zwrócono ponadto uwagę na wielkie znaczenie edukacji artystycznej dla rozwoju ogólnego uczniów, wciąż niedoceniane lub nieuświadamiane. Jednym z kluczowych wątków konferencji było również omawianie praktycznych aspektów współpracy instytucji kultury, w tym szkół muzycznych, pełniących w istocie również i taką rolę. Poświęcono również uwagę kwestiom higieny głosu uczniów i nauczycieli czy prawa autorskiego. Zaproszeni goście i nauczyciele podczas konferencji obradowali podczas sesji plenarnych, dyskusyjnych oraz w ramach spotkań warsztatowych.

Program konferencji dostępny jest pod tym adresem.

Zdjęcia z wydarzenia.

I Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rytmicznych skierowany był do uczniów szkół muzycznych I stopnia. Jury, pracujące w składzie w składzie: dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, dr Romualda Ławrowska i mgr Julia Kosk-Wojciechowska, oceniło prezentację 13 zespołów z różnych regionów kraju, od morza do Tatr: Gdańsk, Dobczyce, Czasław, Gdów, Sucha Beskidzka, Tuchów, Radom, Korzenna, Tymbark, Dobra, Dynów, Myślenice, Nowy Targ. Grand prix zdobyła Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie. Wyróżnienie II stopnia zdobyła Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach.

Przez 3 dni Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe tętniło muzyką, radością, kreatywnymi pomysłami choreograficznymi, śmiechami dziecięcymi, dyskusjami naukowymi, wykładami dotyczącymi kultury i jej rozwojem. Udział czynny w Dniach wzięło około 500 osób, w tym wiele, które po raz pierwszy zawitały do Dobczyc i do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka. 

Zdjęcia z wydarzenia.

Reportaż video ze wszystkich wydarzeń dostępny jest pod tym adresem.

Organizatorzy:

spmk logo1logo szkoła muzyczna nowe 2logo Dobczyce pl 2

Patronat honorowy:

logo wojewody kontrolneWojewoda Małopolski pan Jerzy Miller

02 logo kolor pion M rgb 2Marszałek Województwa Małopolskiego

Starosta Myślenicki pan Józef Tomal

wariant mik cmyk kopiaCENSA logo 2

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerzy:

logo akademia 2logo ostatecznewawel logo

Wsparcie finansowe:

02 logo kolor pion M rgb 2Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

znak BZWBK SANTANDER fundacja rgb

Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych dofinansowany w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam" Fundacji BZ WBK

Patronat medialny:

DziennikP

 KRAKOW 106 1 miasto a 2

Tapeta logo

logo sedno samo

logo niebieskie adres 

Dni muzykowania plakat kopia