• 1

  Extra Sounds Ensemble

 • 2

  Rzeszowska Jesień Muzyczna

 • 3

  Młodzi pod kołem podbiegunowym. Polska muzyka w Finlandii

 • 4

  Gradus ad Parnassum

 • 5

  Najnowsza publikacja "Konteksty kultury, konteksty edukacji"

 • 6

  Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych

 • 7

  Festiwal "Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny"

 • 8

  Międzynarodowa Wymiana Młodzieży

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. „KULTURA I JEJ ROZWÓJ A MUZYKOWANIE ZESPOŁOWE I ZMIANY W SZKOLNICTWIE ARTYSTYCZNYM”

Dobczyce, Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe, ul. Szkolna 43, 32-410

13 listopada 2015 r.  

10.00 – Otwarcie konferencji (Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, organizatorzy)

Obrady plenarne

10.10 – prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej UJ) – Zbiory muzyczne pod kluczem… wiolinowym

10.30 – prof. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski) – Charakter doświadczanej edukacji artystycznej a miejsce sztuki w osobistym systemie wartości młodzieży

10.50 – mgr Marta Kłak-Ambrożkiewicz (Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, oddziału Dom Jana Matejki) – Genius Loci – muzeum biograficzne Jana Matejki, różne aspekty działalności

11.10 – dr Joanna Dziadowiec (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński) – ‘Musica communitas’ – międzynarodowe festiwale i wymiany kulturalne dzieci i młodzieży jako przykłady budowania międzykulturowej wspólnoty muzycznej

11.30 – mgr Monika Gubała (Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Dobczycach) – Projekty i ich realizacja w szkołach muzycznych

11.50-12.10 – przerwa

Obrady plenarne – edukacja muzyczna

12.10 – dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski (Uniwersytet Śląski) – Rozwój możliwości głosowych dzieci klas I-III w świetle wyników naturalnego eksperymentu pedagogicznego badań porównawczych

12.30 – dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania (Uniwersytet Zielonogórski) – Świadome podejście nauczycieli do aktywności głosowej oraz higieny głosu

12.45 – dr Jolanta Gebreselassie (PWSZ w Gorzowie Wlkp.) – Założenia (nie tylko) teoretyczne profilaktyki zaburzeń głosu dziecięcego

13.00 -  dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Synergia edukacji muzycznej i literackiej. Możliwości doskonalenia kompetencji kulturalnych uczniów

13.15 – dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Znaczenie twórczości dla rozwoju kultury

13.30 – dr Rafał Majzner (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) – Sposoby wykorzystania instrumentarium muzycznego w edukacji wczesnoszkolnej

13.45 – mgr Anita Jatczak (Zespół Szkół w Nowym Miasteczku) – Specyfika pracy nauczyciela z zespołem wokalnym

14.00 –  mgr Waleria Skiba (doktorantka – Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku) – Przygotowanie spektaklu muzyczno-teatralnego jako forma edukacji osób z niepełnosprawnością

14.15 – mgr Emilia Kuligowska (doktorantka – Uniwersytet Zielonogórski) – Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym

14.30 – mgr Magdalena Mazur (doktorantka) – Metoda Dyna-Lingua i możliwości jej wykorzystania w pracy z dzieckiem

14.45 – mgr Agnieszka Szymajda (doktorantka – Dolnośląska WSZ we Wrocławiu) – Muzyka a emocje dziecka przedszkolnego

15.15 – dr Ewa Kumik (Akademia Muzyczna w Łodzi) – Wybrane aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w szkolnych zespołach muzycznych

15.30 – dr Bożena Raszke, mgr Grażyna Enzinger – Model nowosądecki edukacji muzycznej

15.45 – ZAKOŃCZENIE

Sekcja szkolnictwa muzycznego

12.10 – dr Ewa Klimas-Kuchtowa (Zespół Szkół Muzycznych im. Karłowicza w Krakowie, Katedra Psychologii GWSH w Katowicach) – Zasoby indywidualne i systemowe w diadzie mistrz-uczeń

12.30 – mgr Olga Łazarska (Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie) – Uczeń zdolny w dobie reformy. Relacje: uczeń-szkoła, szkoła-dom, nauczyciel-rodzice

12.45 – mgr Andrzej Kucybała (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej) – Praca z orkiestrą szkolną – refleksje z praktyki

13.00 – dr Maria Sławek (Akademia Muzyczna w Krakowie) – Czy dyrygent jest zawsze potrzebny? Praca z orkiestrą „od pulpitu” – refleksje

13.15-13.30 – przerwa

Sekcja pianistyczna:

13.00 – dr Piotr Różański (Akademia Muzyczna w Krakowie) – Rola muzyki współczesnej w kształceniu pianistycznym

13.20 – panel dyskusyjny: Rola kameralistyki w kształceniu pianistycznym

Prelegenci-uczestnicy dyskusji: prof. dr hab. Janina Romańska-Werner (AM w Krakowie), prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (UMFC w Warszawie), prof. dr hab. Beata Cywińska (AM w Łodzi), prof. dr hab. Jacek Tosik-Warszawiak (AM w Krakowie), dr hab. Monika Gardoń-Preinl (AM w Krakowie), dr Piotr Różański (AM w Krakowie)

14.00-14.20 – przerwa

14.20 – panel dyskusyjny: Duet fortepianowy w szkole muzycznej

Prelegenci-uczestnicy dyskusji: prof. dr hab. Janina Romańska-Werner (AM w Krakowie), prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (UMFC w Warszawie), prof. dr hab. Beata Cywińska (AM w Łodzi), prof. dr hab. Jacek Tosik-Warszawiak (AM w Krakowie), dr hab. Monika Gardoń-Preinl (AM w Krakowie), mgr Olga Łazarska (PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie)

15.00 – ZAKOŃCZENIE

Warsztaty:

10.30-12.00 – prof. dr hab. Beata Cywińska (Akademia Muzyczna w Łodzi) – Gra a’vista ze zrozumieniem (instrumenty klawiszowe)

13.30-14.15 - dr Ewa Laskowska (Uniwersytet Jagielloński) - Prawo autorskie w praktyce szkolnej 

 

Wydarzenia towarzyszące:

Warsztaty z prof. dr hab. Magdaleną Szczepanowską (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) – Rola kameralistyki w kształceniu instrumentalnym – instrumenty smyczkowe

Warsztaty z prof. dr hab. Barbarą Świątek-Żelazną oraz dr hab. Zdzisławem Stolarczykiem (Akademia Muzyczna w Krakowie) – Rola kameralistyki w kształceniu instrumentalnym – instrumenty dęte

Warsztaty z dr Romualdą Ławrowską (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) - Kształtowanie wyobrażeń muzycznych i pojęć poprzez aktywność muzyczno-ruchową dziecka. Muzyczne archetypy, elementy, temperamenty w zabawach ruchowych

Warsztaty z mgr Grzegorzem Manią (Uniwersytet Jagielloński) – Prawo autorskie w szkole muzycznej

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie

Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 

 

Patronat honorowy:

Wojewoda Małopolski pan Jerzy Miller

Marszałek Województwa Małopolskiego pan Marek Sowa

Starosta Myślenicki pan Józef Tomal

 

Patronat:

Małopolski Instytut Kultury

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Patronat medialny:

Dziennik Polski

Radio Plus 

Tapeta